نویسنده = فرحناز شکارچی
نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (شناسایی مخاطرات DSS)

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 34-37

ارسلان شیرزادی؛ فرحناز شکارچی


کم بینایی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 57-60

فرحناز شکارچی؛ حمیده قربانی؛ محمد حسین خسروتاج


مرکز آموزش بهورزی و آموزش‌های اثربخش

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 68-70

سعدیه مروتی؛ فرحناز شکارچی؛ ویدا هاشمیان