نویسنده = زهرا سورگی
بشکن‌بشکن‌های استخوانی (پوکی در کمین است)

دوره 34، شماره 119، دی 1402، صفحه 12-16

زهرا سورگی؛ زهرا وحدانی نیا؛ فاطمه قاسمی پور


گوناگون

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 89-93

معصومه مختاریان؛ زهرا سورگی؛ عیسی دهمرده؛ سیده فاطمه حسینی مقدم


بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 34-36

طاهره بیگ زاده؛ مرضیه شهدادی؛ زهرا سورگی؛ منصوره عباسی