نویسنده = شبنم نصیرایی
یک تجربه یک درس( حوادث، هیچ گاه کار قضا و قدر نیست)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 68-69

فاطمه عباسی؛ کبری پیرمحمدلو؛ شبنم نصیرایی


حادثه ... گاهی خبر می‌کند!(سناریو مرگ کودک)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 54-55

حامده بهجتی؛ شبنم نصیرایی


سناریوی مرگ کودک

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 78-78

دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی


نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 84-85

اسما شاکری؛ نرگس حمزه‌نژاد؛ دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی