نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. حادثه ... گاهی خبر می‌کند!(سناریو مرگ کودک)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 54-55

حامده بهجتی؛ شبنم نصیرایی


2. سناریوی مرگ کودک

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 78-78

دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی


3. نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 84-85

اسما شاکری؛ نرگس حمزه‌نژاد؛ دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی