نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش مبتنی بر داده های پرونده الکترونیک سلامت

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 27-29

سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی؛ شفیقه اسلامی؛ مریم یاری؛ دکتر رضا افتخاری گل


2. چالش‌های پیش روی نظام سلامت در ایران

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 58-61

رامش نشاط؛ دکتر محمد حسن درخشان؛ سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی


3. با روش‌های پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری دیابت در گروه سنی میانسالان و سالمندان آشنا شوید

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 32-37

معصومه دبستان؛ بهزاد گل‌کار؛ مجید خوشنودی جبار؛ سیده یسنا حسینی‌نیاز؛ فهیمه امانی


4. نقش بازی در ایجاد خلاقیت و پرورش کودکان

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 18-21

سیده یسنا حسینی نیاز؛ راضیه ایلوخانی؛ همداد آرانپور