نویسنده = هادی زمردی نیت
ارتقا کیفیت فرایند های کاری در خانه های بهداشت(هر روز بهتر از دیروز باش)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 55-57

فرحناز شکارچی؛ پویان افضلی هرسینی؛ هادی زمردی نیت


روش های مستندسازی فرآیندهای کاری

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 62-65

زهرا گلی رستمی؛ صفیه فقانی؛ هادی زمردی نیت


تشریح استانداردهای لازم در اجرای برنامه «هر خانه یک پایگاه سلامت»

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 6-10

هادی زمردی نیت؛ زهرا فرزادی فر