نویسنده = طاهره عزیز خانی
تهویه محل کار و زندگی و تأثیر آن بر سلامتی

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 34-37

طاهره عزیزخانی؛ مصطفی اصلاحی


توجه به سلامت روح و روان در همه گیری کووید 19

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 38-42

طاهره عزیزخانی؛ زهرا زهدی؛ زهرا نیک اختر


آشنایی با وسایل استریل کننده و نحوه کاربرد (ضدعفونی-استریل)

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 42-45

طاهره عزیزخانی؛ زهرا نوذری


آشنایی با پره‌اکلامپسی (مسمومیت حاملگی)

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 16-19

نایافت کریمی؛ طاهره عزیزخانی


خودمراقبتی در بهداشت خواب

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 26-29

طاهره عزیزخانی؛ زهرا زهدی؛ میترا کلاهی؛ بدریه میری


خودمراقبتی و دندان سالم

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 12-15

سمیه فرهادی؛ سمیه کلبعلی؛ طاهره عزیزخانی


راه‌های افزایش تعهدکاری در کارکنان و مدیران

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 65-66

مرضیه اخباری؛ طاهره عزیز خانی؛ زهره صادقی