نویسنده = لیلا خلیفه قلی
آشنایی با مدیریت خشم (خشمت را زیبا کن)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 5-7

منصوره آخوندی؛ علیرضا شفیعی


معرفی کتاب

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 80-83

سعیده آهنکار؛ لیلا خلیفه قلی؛ زهرا محمدی؛ مژگان سراجی


مقوی و مغذی سازی غذا

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 36-40

مهتاب فیروزنیا؛ لیلا خلیفه قلی


اثر ورزش در سلامتی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 52-53

لیلا خلیفه قلی؛ شیوا دهقان خلیلی


آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 73-75

شایسته سعادتمند؛ کلثوم خرم؛ لیلا خلیفه قلی