نویسنده = هاجر آزادیخواه
رفاقت با «یارمهربان» (چگونه به کتاب خواندن عادت کنیم؟)

دوره 34، شماره 119، دی 1402، صفحه 26-29

بهاءالشمس قاسم نژاد؛ هاجر آزادیخواه؛ فهیمه ادیب نیا


کنترل و نظارت در تولید لبنیات سنتی

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 68-75

هاجر آزادیخواه؛ ساجده کامران پور


آشنایی با زخم‌های شایع محیط دهان

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 54-59

هاجر آزادیخواه


اخبار دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 102-104

هاجر آزادیخواه


وظایف سازمان‌های برون بخشی در بلایا

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 6-9

حمیده اباذری؛ محمد ابراهیم رحمتی؛ مهندس ساجده کامران پور؛ هاجر آزادیخواه