نویسنده = سعدیه مروتی
استخوان‌هایت را بساز!کاهش خطر ابتلا به «استئوپروز» در دوران میانسالی

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 2-5

سعدیه مروتی؛ فرحناز شکارچی


روشهای صحیح استفاده از ماسک ونحوه صحیح دفع آن

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 34-37

سعدیه مروتی؛ فرحناز شکارچی؛ مهدی غلامی


معرفی کتاب (رونمایی از کتاب« زندگی روی گسلهای جوان»)

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 35-35

عظیم آزادی؛ سعدیه مروتی


مرکز آموزش بهورزی و آموزش‌های اثربخش

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 68-70

سعدیه مروتی؛ فرحناز شکارچی؛ ویدا هاشمیان