موضوعات = طب سنتی
مسأله خوردن و نخوردن! (آشنایی با اصول تغذیه در طب ایرانی)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 22-25

نرگس قلعه نویی؛ زهرا فاتحی؛ نرجس خیرآبادی


با مبانی طب ایرانی آشنا شوید (بهار سلامتی در فصل بهار)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 38-41

زهرا نیک اختر؛ محمد آزاد منجیری


«مزاج»‌ها را بشناسید!آشنایی با طب ایرانی

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 66-69

حسن عبداله زاده


مزاج آدم‌ها را بشناس (آشنایی با مبانی طب ایرانی)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 26-29

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی؛ امیرپرویز توسلی؛ زهرا نیک اختر