نویسنده = مریم مومن نژاد
سهم رسانه، آموزش و اطلاع رسانی علمی و بموقع

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 44-47

محمدتقی سلطانی؛ فریبا حیدری؛ فاطمه بهزاد؛ معصومه پرهیزکارصفدرآبادی


آموزش پیش از ازدواج

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 70-74

خاطره بره‌مقدم؛ معصومه پرهیزکارصفدرآبادی