نویسنده = غلامحسن رستم پور
غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان سرویکس

دوره 34، شماره 118، مهر 1402، صفحه 2-8

صدیقه علیجانپور؛ غلامحسن رستم پور؛ مصطفی میرزاد


کرونا، فرصت ها و تهدید ها

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 44-48

مصطفی جوانیان؛ جمیله آقاتبار رودباری؛ غلامحسن رستم پور


آشنایی با انواع مجوزهای بهداشتی برای تولید وبسته بندی مواد غذایی

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 46-49

غلامحسن رستم پور؛ احمدعلی قربانی


از کتاب و کتابخوانی چه میدانید؟

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 22-27

الهه کیفر؛ غلامحسن رستم پور


نقش نمک درسلامت و بیماری (نمک دریا)

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 26-29

غلامحسن رستم پور


ارزیابی سالمند از نظر دمانس

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 70-73

زهرا کچویی؛ بنفشه اسبکیان؛ غلامحسن رستم پور


کاربرد گندزداها در سالم‌سازی محیط

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 81-84

شایسته سعادتمند؛ غلامحسن رستم پور؛ الهام السادات آقامیر؛ مهندس لیلی نزاکتی الفتی