نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. نقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 50-55

شهناز آذری نژادیان؛ فهیمه ناظران پور


2. راهنمای مدیریت تغذیه در بیماری ویروسی کووید 19

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 28-33

منیر افتخاری نیا؛ فهیمه ناظران پور


3. بررسی نقش غذاهای ترا ریخته ها در امنیت غذایی و تغذیه ای

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 12-16

صدیقه انصاری پور؛ مرجان منوچهری نائینی؛ فهیمه ناظران پور


4. راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 30-35

انسیه فردی؛ سیده‌هاجر نبی پور املشی؛ پریوش شیری؛ فرزانه متین راد؛ فهیمه ناظران پور


6. نقش بهورز در اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در جامعه روستایی

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 16-17

فهیمه ناظران پور


7. خودمراقبتی در تغذیه

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 57-62

فهیمه ناظران‌پور