نویسنده = سیما جلالی
تعداد مقالات: 8
1. علم وهنر درمانگری مدرن (برنامه ژنتیک اجتماعی)

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 12-16

نرگس خاتون نیکخوی مکمل؛ سیما جلالی


2. آشنایی با کلاس های آمادگی برای زایمان

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 2-7

سیما جلالی؛ زینب محقق؛ نرجس توکلی کیا


3. نشانگان اقدام بموقع (شناسایی علایم اختلالات روان‌پزشکی....)

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 59-63

سعیده سادات مصطفوی؛ سیما جلالی


4. بیماری آلزایمر را بهتر بشناسیم

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 53-57

معصومه محمودی مجدآبادی؛ مجدآبادی مجدآبادی؛ سیما جلالی؛ فاطمه کریمی


5. آشنایی با علایم و درمان بیماران مبتلا به تپش و ناراحتی قلبی

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 70-71

فاطمه کریمی؛ نسرین سبزه خواه مطلق؛ سیما جلالی


6. خودمراقبتی سازمانی

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 32-35

الهه رضای نظرزاده؛ هادی احسان بخش؛ نجمه الملوک امینی؛ سیما جلالی


7. برنامه‌های سلامت باروری با رویکرد افزایش نرخ باروری

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 68-69

لیلی سیدمرادپور؛ سیما جلالی


8. تک فرزندی و پیامدهای آن از بُعد اجتماعی وفردی

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 64-65

گیتی هاشمی؛ سیما جلالی؛ دکتر منصوره صافی‌زاده