نویسنده = فضه رستمی
لذت مادری با مدیریت افسردگی پس از زایمان

دوره 34، شماره 118، مهر 1402، صفحه 40-44

احد عظیمی؛ ثریا حمیدی؛ فضه رستمی


این تهدید را خیلی جدی بگیرید!(درباره پیشگیری ازخودکشی)

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 56-61

حسن اکبرزاده؛ زهرا جوادی؛ وصال شبانیانی؛ فضه رستمی


مدیریت عزاداری در ایام کرونا

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 58-63

ندا اخروی؛ دکتر وصال شبانیانی؛ دکتر زهرا نیک اختر؛ فضه رستمی


ضرورت و اهمیت غربالگری سلامت روان در مراقبت ها

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 26-31

زهره ساجد؛ دکتر وصال شبانیانی؛ فضه رستمی


فضای مجازی و تأثیرات آن برخانواده

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 60-62

مژگان اسماعیلی؛ نرگس سیدی؛ فضه رستمی


آشنایی با تفاوت‌های فردی زوج‌ها

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 48-50

فضه رستمی؛ مریم السادات هاشمی پور