نویسنده = شایسته سعادتمند
تأثیر ورزش در پیشگیری، کنترل و کاهش عوارض پرفشاری خون

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 22-24

شایسته سعادتمند؛ شراره باقری


آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 64-65

شایسته سعادتمند؛ ایوب محمودی؛ مریم امینی؛ دکتر پری میرشفیعی


دامپروری سنتی و بیماری تب مالت

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 10-12

شایسته سعادتمند؛ کلثوم خرم؛ لیلی جهانتیغ؛ مهدی ملاشهری


عوارض مصرف خودسرانه داروها

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 26-29

فیروزه فیض الهی؛ جعفر عطایی؛ شایسته سعادتمند؛ کلثوم خرم


کاربرد گندزداها در سالم‌سازی محیط

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 81-84

شایسته سعادتمند؛ غلامحسن رستم پور؛ الهام السادات آقامیر؛ مهندس لیلی نزاکتی الفتی


آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 73-75

شایسته سعادتمند؛ کلثوم خرم؛ لیلا خلیفه قلی