موضوعات = پژوهشی
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت تحقیق در سیستم های بهداشتی درمانی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 10-11

نیره اسماعیل زاده


2. آشنایی با روش منبع نویسی "ونکوور"

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 26-29

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی؛ خاطره بره مقدم