نویسنده = کبری پیرمحمدلو
حوادثی که از در و دیوار می بارد(اقدامات اولیه در فوریت های سنین 6 تا 18 سال)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 31-37

کبری پیرمحمدلو؛ رباب خالقی؛ فرشته قشمی؛ نسرین دشتکی


یک تجربه یک درس( حوادث، هیچ گاه کار قضا و قدر نیست)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 68-69

فاطمه عباسی؛ کبری پیرمحمدلو؛ شبنم نصیرایی


مراقبت های پیش از بارداری، چرا؟

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 16-20

کبری پیرمحمدلو؛ رباب خالقی؛ مریم رضایی؛ مریم دویران


فردا دیر است ! (سناریو مرگ مادر)

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 20-21

محجوبه اشتری؛ کبری پیرمحمدلو


اخبار دانشگاهها

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 83-96

دانشگاههای علوم پزشکی کشور


کرونا را بترسانید!(راهکارهای مقابله با استرس و اضطراب ناشی از همه‌گیری ویروس کووید 19)

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 70-75

کبری پیرمحمدلو؛ مهناز روزبه؛ فرشته نادری پور؛ وصال شبانیانی


مراقبت بیماری های غیرواگیر در اپیدمی کووید 19

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 69-75

کبری پیرمحمدلو؛ رباب خالقی؛ پروین باقری؛ اکرم ذوالقدریان


تکنولوژی فکر(معرفی کتاب)

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 41-41

سعیده آهنکار


سناریوی مرگ کودک

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 80-80

فاطمه عباسی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 91-91

کبری پیرمحمدلو


اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 93-93

زنجان اخبار دانشگاه علوم پزشکی


مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


چگونه سخنران موفقی باشیم

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 2-6

کبری پیر محمد لو؛ زینب جعفریان؛ مژگان ملکی؛ حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی


خودمراقبتی در پیشگیری از خودکشی

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 46-49

کبری پیرمحمدلو؛ دکتر زهرا نیک اختر


ادامه تحصیل بهورزان؛ ضرورت نظام سلامت

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 9-10

کبری پیرمحمدلو