نویسنده = پریوش شیری
وزن گیری مادران باردار(اصول تغذیه را جدی بگیرید)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 50-56

بیتا پیاهور؛ عباس مرادی فراهانی


... و دوباره زندگی (مروری بر احیای قلبی تنفسی نوزادان و کودکان)

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 38-43

بیتا پیاهور؛ عباس مرادی فراهانی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 100-102

سیده معصومه کاظمی


شیوه های نوین آموزش

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 60-65

سیده معصومه کاظمی؛ فرزانه عبادی کوهساره


اخبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 95-95

سیده معصومه کاظمی


آشنایی با مراقبت های پیش از بارداری و گروه های هدف

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 28-33

مینا فروردین؛ شهلا فرهودی؛ سیده معصومه کاظمی


فعالیت جسمانی در گروه های هدف

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 34-38

دکتر مهرانه کاظمیان؛ نوید سوداگر امیری؛ فاطمه پورمحمد؛ راضیه باقری پناه؛ پریوش شیری؛ مهناز هاشم زاده


راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 30-35

انسیه فردی؛ سیده‌هاجر نبی پور املشی؛ پریوش شیری؛ فرزانه متین راد؛ فهیمه ناظران پور


آشپزی سالم

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 36-41

مهندس امیر بحرینی زاده؛ سیمین حسن پور؛ سیده معصومه کاظمی؛ اعظم زیدابادی


نقش مهارت‌های ارتباطی در غربالگری بیماری‌های اعصاب و روان

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 18-21

راحله رضایی؛ سیده معصومه کاظمی؛ زینب سرحدی؛ مریم نامجو باغینی


رعایت بهداشت در عرضه و فروش موادغذایی الزامی است

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 28-31

اعظم زیدابادی؛ امیر بحرینی زاده؛ سیده معصومه کاظمی


نحوه کار با سامانه‌های نرم افزاری نظام شبکه

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 10-12

معصومه فرجی؛ پریوش شیری؛ حمید عالمی؛ محمد رحیم زاده