موضوعات = فناوری واطلاعات
فناورانه (با فصلنامه بهورز همراه شوید)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 78-78

دفتر فصلنامه بهورز


آشنایی با قابلیت های نرم افزار الکترونیک «ناب» (یک سامانه ناب)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 2-4

مریم کرباسی؛ فاطمه حسینی رستمی؛ حکیمه(فیروزه) بخشیانی


نحوه استخراج شاخص های سلامت از سامانه سینا (مراقبت و سلامت به سبک دیجیتال)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 72-75

زهرا ایزدی؛ مریم خواجه نژاد


معرفی قابلیت های پیام رسان وطنی گپ

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 30-36

مهندس سیدکاظم بحرینی؛ مهندس علی یزدی دوست


معرفی شبکه اجتماعی و نگاهی به اپ های وطنی

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 42-46

مهسا شیری؛ مهران خادمی


تنظیمات حریم خصوصی درویندوز10

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 8-11

مهرداد معقول؛ سیدکاظم بحرینی


آموزش ساخت و ویرایش PDFبه شکل حرفه ای با نرم افزار نیترو

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 62-67

مهسا شیری؛ مهندس مهران خادمی؛ مهندس سیدکاظم بحرینی


کاهش مصرف انرژی با رایانه ها و در رایانه ها

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 12-15

بهزاد شاه پسندی؛ مهندس سید کاظم بحرینی


تبدیل اصولی اسلایدهای PowerPoint به اسناد Wordو برعکس

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 66-69

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس نرجس کیوانلو شهرستانکی


رفع مشکلات ارتباطی اینترنت یا شبکه

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 44-47

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس حامد حاج محمدی


نگاهی به روشها و اهداف یادگیری الکترونیک

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 10-14

فریبا ایدنی؛ لفته سیاحی؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی؛ صغری حجازی


بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 74-77

محمدرضا رجبعلی؛ ستاره رجبعلی؛ طیبه سپهری اهرمی؛ سمیه باصری