موضوعات = تغذیه
راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 30-35

انسیه فردی؛ سیده‌هاجر نبی پور املشی؛ پریوش شیری؛ فرزانه متین راد؛ فهیمه ناظران پور


تغذیه در بیماری‌های گوارشی

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 20-25

حسین رفیعی؛ مرضیه محرابی؛ نیلوفر حیدری


مقوی و مغذی سازی غذا

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 36-40

مهتاب فیروزنیا؛ لیلا خلیفه قلی


هرم غذایی و ترویج تغذیه سالم

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 72-75

فریبا درودگر؛ هومان همتی؛ پروانه یداللهی؛ اعظم عظیمی


تغذیه در بیماران کلیوی

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 76-79

فاطمه سادات موسوی؛ نرگس شهسوار


اعجاز خوراکی‌ها

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 72-75

عطیه رزازی؛ مریم محمدی؛ سپیده مهدیخانی


تغذیه سالم در میانسالان

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 22-25

فرحناز دژآگاه؛ فرشته نیک پی؛ پوران هزاروند؛ مدینه علیزاده


مراقبت‌های تغذیه‌ای در دوران و پیش از بارداری

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 38-42

طاهره انصاری فر؛ زهرا رمضان زاده؛ احمد امیرزاده؛ افسانه راستگو؛ مرضیه دباغیان


خودمراقبتی تغذیه در پیشگیری از سرطان

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 19-21

رضیه شناور


تغذیه در سنین نوجوانی و جوانی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 37-38

فتانه کاوری زاده


رهنمودهای غذایی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 75-77

دکترزهرا اباصلتی


روش‌ صحیح نگهداری و پخت سبزی‌ها و مواد پروتئینی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 79-80

افسانه یوسفی


موادغذایی؛ جایگزین مناسب مکمل‌ها

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 54-57

فریبا ایدنی؛ وفا موسوی


برنامه حمایت تغذیه‌ای از مادران باردار و شیرده نیازمند

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 74-75

آرزو اصغری؛ فتح اله پورعلی؛ ارجمند اسماعیلی؛ دکتر زهرا اباصلتی


وضعیت تیرویید و نمکهای یددار در کشور

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 85-87

امیر بحرینی زاده؛ محمود شیخ؛ نیر مرد ازاد؛ عبدالهادی راثی؛ دکتر فروزان صالحی