موضوعات = حوادث وبلایا
وقتی مایه حیات، دردسرساز می‌شود (اقدامات ‌حفاظتی و خود مراقبتی قبل ، حین و بعد از وقوع سیل را بشناسید)

دوره 34، شماره 119، دی 1402، صفحه 30-35

رضا نیکوخصال؛ محمد رضا جویا؛ علی غلامی بادلو؛ صابر سالم


خطر همیشه در کمین است (نقش بهورزان در کاهش حوادث ترافیکی)

دوره 34، شماره 118، مهر 1402، صفحه 52-55

مریم ارسخان؛ اکرم آقایی؛ فریبا میرحسینی؛ محمدرضا جویا


ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در بلایا (حادثه خبر نمی کند)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 36-40

رضا صالحی؛ محمدرضا جویا


وظایف اصلی بهورز در برخورد با آسیب دیدگان بلایا

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 8-13

اسحق رحیم زاده؛ آرزو غیرتی؛ فاطمه شاکری؛ عبدالرئوف متفکر رودی


آشنایی با عوامل موثر دربروز حوادث ترافیکی

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 14-16

طیبه کوهی؛ اختر فرج زاد


آمادگی پاسخ در همزمانی کووید 19 و حوادث و بلایای طبیعی

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 2-3

پژمان قرائیان؛ مهدیه سلطانی؛ دکتر محمدرضا جویا


پیشگیری از مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 16-19

نجمه افشارمنش؛ طاهره بیگ زاده


آشنایی با مقوله بازتوانی در زمان بلایای طبیعی و انسان ساخت

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 20-22

رضا بادپروا سیوکی؛ مسلم نجفیان بروجنی؛ رؤیا حقیقت بروجنی


نگاهی به اقدام های زمان بروز بلایا (مدرسه در بحران)

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 66-69

سیده سکینه اسکندری؛ لیلا عرب نیا


ایمنی عملکردی بهورزان در بلایا

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 6-7

فاطمه نظری؛ آرزو صوفی؛ دکتر محمدرضا جویا


تجربه و دست آوردهای مبارزه با بحران کرونا با تاکید بر فعالیت تیم های سلامت

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 30-33

جواد فرحی شاهگلی؛ زین العابدین تاری نژاد


بررسی برنامه های پیاده شده درمبارزه با بحران کرونا

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 34-40

لیلا خسروی فر؛ فائقه حسین پور؛ سیفعلی اسکند زاده؛ محمدحسین مسعودی


برنامه کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای در بلایا

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 22-25

محمد رحیم زاده؛ رضا نیکوخصال؛ سیدابوطالب سیادتی نیا


آمادگی عملکردی در بلایا با تأکید بر نقش بهورز

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 50-53

زهرا یاری الغار؛ عفت نخعی؛ افسانه قلی زاده


نشانگان اقدام بموقع (شناسایی علایم اختلالات روان‌پزشکی....)

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 59-63

سعیده سادات مصطفوی؛ سیما جلالی


نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (شناسایی مخاطرات DSS)

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 34-37

ارسلان شیرزادی؛ فرحناز شکارچی


مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 58-61

ویدا محمودیان؛ راضیه محمد واحدی؛ مسعود بهلولی؛ الهام شیخ آزادی؛ علی باقری


برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 16-19

حسین رفیعی؛ یوسف علی اسکندری


وظایف سازمان‌های برون بخشی در بلایا

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 6-9

حمیده اباذری؛ محمد ابراهیم رحمتی؛ مهندس ساجده کامران پور؛ هاجر آزادیخواه


روایت مدیریت بحران توسط بهورز روستای زلزله زده «کوییک»

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 84-85

عظیم آزادی؛ شکوفه نوروزی


مروری بر جولان ریزگردها و پیامدهای آن

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 88-89

طاهره صفا بخش


ارزیابی ایمنی غیرسازه‌ای ساختمان

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 69-70

زهرا یزدان دوست؛ راضیه خالقی


نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 75-78

احمدرضا صبوحی؛ رضا تسبندی؛ نرگس حضرتیان؛ مریم ایرانپور


آشنایی با فرهنگ رفتارهای رانندگی واحتیاط‌های جاده ای

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 14-17

طاهره انصاری فر؛ محمدرضا فرزادمهر؛ دکتر فریبا مهدیزاده مقدم؛ فریبا صحراپور