نمایه نویسندگان

آ

 • آذینی، دکتر محمد روش های دفع صحیح زباله و فضولات حیوانی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 31-33]
 • آژنگ، دکتر نسرین اجرای برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 82-82]

ا

ب

 • برازش، فاطمه اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 44-45]
 • بره‌مقدم، خاطره انتظارات و برنامه های حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 50-51]
 • بره‌مقدم، خاطره گزارشی از مراسم بازنشستگی دکترغلامحسن خدایی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 54-58]
 • بره‌مقدم، خاطره گفت‌و گو با مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 65-65]
 • بره‌مقدم، خاطره گزارش مراسم روز ملی بهورز [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 69-70]
 • بهورز، دفتر فصلنامه معرفی سامانه های سلامت [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 91-91]

پ

ج

ح

خ

د

ر

 • رحیمی کلامرودی، دکتر حسین اندازه گیری سطح سلامت در روستا [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 8-10]
 • رستم پور، مهندس غلامحسن تقلب در مواد غذایی و راههای عملی تشحیص آن [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 6-7]
 • رضوی، نرگس اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 44-45]
 • رفیعی، حسین مشکلات پستانی در شیردهی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 62-64]

ز

س

ش

 • شاهوردی، علی اندازه گیری سطح سلامت در روستا [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 8-10]
 • شیخ، ربابه آشنایی با شاخص های مرکزی و پراکندگی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 59-61]
 • شیری، دکتر منصور توسعه محیط های حمایت کننده سلامت [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 78-79]
 • شفیعیان، ناهید ایمنی در استفاده از سموم کشاورزی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 76-77]

ص

 • صادقی، صلاح الدین پاسخگویی در نظام سلامت (اهداف WHO) [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 36-37]
 • صفار، محبوبه ضرورت آموزش های قبل از آغاز زندگی مشترک [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 38-41]

ع

ف

ق

ک

 • کرباسی، مریم تقلب در مواد غذایی و راههای عملی تشحیص آن [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 6-7]

گ

 • گزمه، راضیه آشنایی با شاخص های مرکزی و پراکندگی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 59-61]

م

 • محرابی، مرضیه مشکلات پستانی در شیردهی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 62-64]
 • محمدیان، ریحانه روش های دفع صحیح زباله و فضولات حیوانی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 31-33]
 • مدارا، منصور اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 44-45]
 • مطهری فرد، سید مرتضی روش های دفع صحیح زباله و فضولات حیوانی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 31-33]
 • ملکی، اکرم اهداف توسعه هزاره [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 34-35]

ن

 • نصیری، مریم روش های دفع صحیح زباله و فضولات حیوانی [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 31-33]

و

 • وطنخواه، حسن اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 44-45]

ه

 • هیربد، فرین پاسخگویی در نظام سلامت (اهداف WHO) [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 36-37]

ی

 • یوسفی، عبدالرضا آشنایی با نقش بهورز به عنوان مدیر سلامت روستا [دوره 24، شماره 87، 1392، صفحه 4-5]