نمایه نویسندگان

ا

 • ایازی، دکتر محمد هادی تحول سلامت با تأکید بر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 8-9]
 • اباصلتی، دکترزهرا رهنمودهای غذایی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 75-77]
 • ایرانپور، مریم نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 75-78]
 • اسبکیان، بنفشه ارزیابی سالمند از نظر دمانس [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 70-73]
 • اسبکیان، بنفشه سالمند و بی‌ اختیاری ادراری [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 60-62]
 • استقلال، حمیده آشنایی با طرح و برنامه‌های واحد بهداشت دهان و دندان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 25-28]
 • اشرفی عسگری، اشرف آگاه‌سازی جوانان و رفتارهای پرخطر جنسی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 30-33]
 • اعتبار، مژگان سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 74-74]
 • افراز، سیده فاطمه بررسی پیامدهای چاقی در کودکان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 50-52]
 • اکبرزاده، اعظم خودمراقبتی در مبتلایان به بیماری سرطان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 29-33]
 • امامی، راحیل فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی‌عروقی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 34-36]
 • امامی، راحیل زیکا (ZIKA)چیست؟ [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 66-67]
 • امیر پور، مقصود ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 11-13]
 • امینی، مریم آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 64-65]
 • انصاری پور، صدیقه جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 6-8]

ب

 • بابایی پویا، امین کارکنان موفق مهم‌ترین سرمایه سازمان [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 19-21]
 • باقری، شراره تأثیر ورزش در پیشگیری، کنترل و کاهش عوارض پرفشاری خون [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 22-24]
 • بحرینی، مهندس سید کاظم جانشین پروری در نظام سلامت [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 82-85]
 • بختیاری پور، مریم سلامت روان در دوران بارداری و شیردهی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 53-56]
 • بره مقدم، خاطره آموزش پیش از ازدواج(آشنایی ) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 78-81]
 • بره مقدم، خاطره گفت‌وگو با دکتر تبریزی(رییس مرکزمدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 22-23]
 • بره مقدم، خاطره گزارش نخستین نشست شورای ملی بهورزی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 24-27]
 • بره‌مقدم، خاطره گردهمایی کشوری رابطان فصلنامه بهورز در نیشابور [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 38-40]
 • بره‌مقدم، خاطره گزارش مراسم روز ملی بهورز [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 43-46]
 • بزرگی، گلچهره سلامت روان در دوران بارداری و شیردهی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 53-56]
 • بیگ زاده، طاهره سلامت روان در دوران بارداری و شیردهی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 53-56]

پ

 • پایست، زیبا شپش و راههای پیشگیری از آن [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 43-46]
 • پیرمحمدلو، کبری ادامه تحصیل بهورزان؛ ضرورت نظام سلامت [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 9-10]
 • پورعلی، فتح اله خودمراقبتی و تأثیر ورزش در پیشگیری، کنترل و کاهش عوارض دیابت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 81-83]

ت

 • تبریزی، عزت پایش و ارزشیابی خدمات بهورزان توسط تیم سلامت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 86-88]
 • تسبندی، رضا نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 75-78]

ج

 • جلالی، سیما برنامه‌های سلامت باروری با رویکرد افزایش نرخ باروری [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 68-69]
 • جهانتیغ، لیلی دامپروری سنتی و بیماری تب مالت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 10-12]

چ

 • چالش، عوض بررسی پیامدهای چاقی در کودکان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 50-52]

ح

 • حدادی، صدیقه تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 72-74]
 • حدادی، لیلا تزریق ایمن در خانه‌های بهداشت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 41-42]
 • حسامی، فرید بهورزان و نظارت بهداشتی بر غسالخانه‌ها و آرامستان‌ها [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 66-68]
 • حضرتیان، نرگس نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 75-78]
 • حمزه نژاد، نرگس بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 61-63]
 • حمزه‌نژاد، نرگس نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 84-85]

خ

د

ر

 • رجبی، زهره خودمراقبتی در مبتلایان به بیماری سرطان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 29-33]
 • رجبی نائینی، معصومه دستورالعمل جدید دیابت در دوران بارداری [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 48-50]
 • رحیم زاده، محمد زیکا (ZIKA)چیست؟ [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 66-67]
 • رستم پور، غلامحسن ارزیابی سالمند از نظر دمانس [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 70-73]
 • رضایی، حسین تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 72-74]
 • رضای نظرزاده، الهه بهورزان و نظارت بهداشتی بر غسالخانه‌ها و آرامستان‌ها [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 66-68]
 • رهبری، دکتر ناصر زوج‌های جوان و فرزندآوری بهنگام [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 64-65]
 • روحانی، محسن جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 6-8]

ز

 • زارعی، زینب تزریق ایمن در خانه‌های بهداشت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 41-42]
 • زارع‌زاده، رضیه خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 39-42]

س

ش

 • شاکری، اسما نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 84-85]
 • شکارچی، فرحناز کم بینایی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 57-60]
 • شناور، رضیه خودمراقبتی تغذیه در پیشگیری از سرطان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 19-21]

ص

 • صادقی، مریم خاطره(داستان نجات زندگی یک مصدوم)،(آن نبض بهاری‌) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 86-87]
 • صادقی، مینو خودمراقبتی کارکنان بهداشت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 16-18]
 • صالحی، مرتضی جعفر خاطره(داستان نجات زندگی یک مصدوم)،(آن نبض بهاری‌) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 86-87]
 • صبوحی، احمدرضا نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 75-78]
 • صحافی، دکتر فرزانه نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 84-85]
 • صدرممتاز، زهرا جدول شماره 95 [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 92-92]

ع

 • عباسی، احسان پیشگیری، کنترل و مراقبت از بیماری پرفشاری‌خون در گروه سنی سالمندان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 47-49]
 • عباسی، سیما بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 61-63]
 • عتیقی، ژاله بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 61-63]
 • عطائی، دکتر مهستی بهورز و طب سنتی در برنامه‌های تحول سلامت در حوزه بهداشت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 34-37]
 • عفیفیان، مریم آشنایی با طرح و برنامه‌های واحد بهداشت دهان و دندان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 25-28]
 • علوی، سیدعلیرضا زیکا (ZIKA)چیست؟ [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 66-67]

ف

ق

ک

 • کاوری زاده، فتانه تغذیه در سنین نوجوانی و جوانی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 37-38]
 • کچویی، زهرا ارزیابی سالمند از نظر دمانس [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 70-73]
 • کچویی، زهرا سالمند و بی‌ اختیاری ادراری [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 60-62]
 • کرباسی، مریم راههای ارتقای سطح «سواد سلامت» افراد جامعه در زمینه سرطان کولون [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 51-53]
 • کهتری، میترا خودمراقبتی کارکنان بهداشت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 16-18]

گ

م

 • ماندگار، حبیب الله آثار ادبی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 63-63]
 • محبی، رقیه آشنایی با طرح و برنامه‌های واحد بهداشت دهان و دندان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 25-28]
 • محبوبی، احمد آگاه‌سازی جوانان و رفتارهای پرخطر جنسی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 30-33]
 • محمد واحدی، راضیه ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 11-13]
 • محمودی، ایوب آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 64-65]
 • میرشفیعی، دکتر پری آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 64-65]
 • میر شفیعی، دکتر پری تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 72-74]
 • مسعودی، داریوش بهورز و طب سنتی در برنامه‌های تحول سلامت در حوزه بهداشت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 34-37]
 • مقدس، طاهره جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی) [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 6-8]
 • مقدم، رحمت اله پایش و ارزشیابی خدمات بهورزان توسط تیم سلامت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 86-88]
 • ملاشهری، مهدی دامپروری سنتی و بیماری تب مالت [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 10-12]
 • منتظری، رؤیا فرسودگی شغلی در بهورزان [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 16-17]
 • مهاجر، مینا شپش و راههای پیشگیری از آن [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 43-46]

ن

 • نبی پوراملشی، سیده هاجر راههای ارتقای سطح «سواد سلامت» افراد جامعه در زمینه سرطان کولون [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 51-53]
 • نخعی، محمد حسین بهورز و ترویج سبک زندگی سالم [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 28-29]
 • ندوشن، طاهره خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 39-42]
 • نصیرایی، شبنم نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 84-85]

ه

 • هاشمیان، ویدا تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 72-74]
 • هرمزی، فهیمه فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی‌عروقی [دوره 28، شماره 95، 1396، صفحه 34-36]

ی

 • یزدان دوست، زهرا ارزیابی ایمنی غیرسازه‌ای ساختمان [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 69-70]
 • یوسفی، افسانه روش‌ صحیح نگهداری و پخت سبزی‌ها و مواد پروتئینی [دوره 28، شماره 94، 1396، صفحه 79-80]