نمایه نویسندگان

آ

 • آچشمه، منورالسادات آشنایی با اهداف کلاس های آموزشی هنگام ازدواج [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 96-96]
 • آزادی، عظیم معرفی کتاب (رونمایی از کتاب« زندگی روی گسلهای جوان») [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 35-35]
 • آهنکار، سعیده معرفی کتاب(شفای زندگی) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 94-94]

ا

ب

پ

ت

 • تاج الدینی، فاطمه سناریوی مرگ کودک [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 82-83]
 • تکریمی، رافت درس آموخته های بسیج ملی کنترل فشارخون [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 8-11]
 • تمسکنی زاهدی، فاطمه نحوه اجرای ارجاع الکترونیک در سامانه های سطح یک(سیب، سینا، ناب) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 2-7]

ج

 • جاجرمی‌، زهرا نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 8-10]
 • جعفریان، زینب چگونه سخنران موفقی باشیم [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 2-6]
 • جلالی، سیما بیماری آلزایمر را بهتر بشناسیم [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 53-57]
 • جلالی، سیما نشانگان اقدام بموقع (شناسایی علایم اختلالات روان‌پزشکی....) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 59-63]
 • جهاندخت مرعشی، حمید نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی (ویژه بهورز با تاکید بر دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی وآشامیدنی، بهداشتی) [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 64-68]
 • جهاندخت مرعشی، حمید نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 10-13]
 • جوادی، فخری گوناگون(آسانسور ونکات ایمنی آسانسور) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 94-95]

چ

 • چگینی، دکتر مریم شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 54-58]

ح

 • حاجی پور، معصومه آشنایی با اهمیت زایمان طبیعی و عوارض سزارین [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 16-21]
 • حدادی، لیلا کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 46-50]
 • حدادپور، آصفه نحوه اجرای ارجاع الکترونیک در سامانه های سطح یک(سیب، سینا، ناب) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 2-7]
 • حیدری، نیلوفر تغذیه در بیماری‌های گوارشی [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 20-25]
 • حسینی، راحله شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 54-58]
 • حسن پور، سیمین آشپزی سالم [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 36-41]
 • حسینی مقدم، سیده فاطمه گوناگون [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 89-93]
 • حسن نژاد، فاطمه انواع پیشگیری در بهداشت روان [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 30-34]
 • حلمی، دلارام گوناگون [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 86-93]

خ

 • خادمی‌‌، موسی نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 8-10]
 • خاکباز الوندیان، الهام HIV ایدز با رویکرد جدید [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 48-53]
 • خاکزاد، سعید آشنایی با بهداشت مواد غذایی با تأکید بر عدم استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز (بلانکیت و رنگ غیرمجاز) [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 42-46]
 • خدایی، دکتر غلامحسن سرمقاله (سلامت را خودتان بسازید) [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 2-5]
 • خیری، فاطمه گوناگون(آسانسور ونکات ایمنی آسانسور) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 94-95]
 • خلیفه قلی، لیلا مقوی و مغذی سازی غذا [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 36-40]
 • خلیق، دکتر نغمه درس آموخته های بسیج ملی کنترل فشارخون [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 8-11]
 • خلیلی‌راد، نغمه گوناگون [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 86-93]

د

ر

 • رحیم پور اصفهانی، سارا اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 2-7]
 • رحیم زاده، محمد خونریزی های غیر طبیعی رحمی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 22-24]
 • رییسی، نورمحمد شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 54-58]
 • رستمی، فضه فضای مجازی و تأثیرات آن برخانواده [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 60-62]
 • رستم پور، غلامحسن نقش نمک درسلامت و بیماری (نمک دریا) [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 26-29]
 • رستم پور، غلامحسن از کتاب و کتابخوانی چه میدانید؟ [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 22-27]
 • رضوانی، رضوان نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 12-15]
 • رفیعی، حسین تغذیه در بیماری‌های گوارشی [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 20-25]
 • رفیعیان، مهشید خود کار آمدی و چگونگی تأثیر خود کارآمدن بر رفتار [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 76-78]
 • رفیعیان، مهشید خاطره (قصه زهرا ) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 80-81]
 • رمضانی، آفاق نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 12-15]
 • رمضان زاده، زهرا غربالگری کم شیری در3 تا 5 روزگی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 58-64]

ز

 • زاهدی، مریم آشنایی با مشکلات و نیازهای عاطفی نوجوانان و جوانی که والدین معتاد دارند [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 69-73]
 • زیدابادی، اعظم آشپزی سالم [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 36-41]
 • زمانی، اعظم کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 46-50]

س

 • سادات حسینی، خدیجه سادات بیماری‎های اتوایمیون یا خودایمنی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 18-21]
 • سپاهی یونسی، عباسعلی گفت وگو با دکتر غلامحسن خدایی (مردی که سال هاست برای اجتماعی شدن سلامت فعالیت می کند) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 7-9]
 • سیدی، نرگس فضای مجازی و تأثیرات آن برخانواده [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 60-62]
 • سعیدی، علیرضا آشنایی با بهداشت مواد غذایی با تأکید بر عدم استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز (بلانکیت و رنگ غیرمجاز) [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 42-46]
 • سلمانی، مریم نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 10-13]
 • سمیعی، امین نحوه اجرای ارجاع الکترونیک در سامانه های سطح یک(سیب، سینا، ناب) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 2-7]
 • سوداگر امیری، نوید فعالیت جسمانی در گروه های هدف [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 34-38]
 • سورگی، زهرا روایت تلخ مرگ کودک به علث سوانح و حوادث (غرق شدگی) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 41-41]
 • سورگی، زهرا گوناگون [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 89-93]

ش

 • شاددل، سلیمان کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 46-50]
 • شاکری، اسما نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 10-13]
 • شایگان مهر، عارف اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 2-7]
 • شاه پسندی، بهزاد کاهش مصرف انرژی با رایانه ها و در رایانه ها [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 12-15]
 • شجاعی، مریم السادات آشنایی با اهمیت زایمان طبیعی و عوارض سزارین [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 16-21]
 • شیخ آزادی، الهام مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 58-61]
 • شیخی نژاد، شهلا سناریوی مرگ کودک [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 82-83]
 • شیری، پریوش راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 30-35]
 • شیری، پریوش فعالیت جسمانی در گروه های هدف [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 34-38]
 • شیری، مهسا غربالگری کم شیری در3 تا 5 روزگی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 58-64]
 • شیرزادی، ارسلان نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (شناسایی مخاطرات DSS) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 34-37]
 • شریفات، امینه سناریوی تلخ مرگ کودک 29 ماهه [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 47-47]
 • شریفات، جعفر سناریوی تلخ مرگ کودک 29 ماهه [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 47-47]
 • شفیعی، فاطمه نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی (ویژه بهورز با تاکید بر دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی وآشامیدنی، بهداشتی) [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 64-68]
 • شکارچی، فرحناز نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (شناسایی مخاطرات DSS) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 34-37]
 • شمس گیلانی، نرگس آشنایی با چگونگی مهارت در برقراری ارتباط با مردم عامی ‌و سختگیر در پذیرش خدمات سلامت [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 10-14]
 • شه بخش، سعید خاطرات اردوی تفریحی بهورزان نمونه به چابهار [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 76-77]
 • شهرکی، فاطمه نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 75-77]
 • شهرکی، فاطمه چگونه سخنران موفقی باشیم [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 2-6]
 • شهنوازی، مدینه شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 54-58]

ص

ع

 • عزیزخانی، طاهره آشنایی با پره‌اکلامپسی (مسمومیت حاملگی) [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 16-19]
 • عزیزخانی، طاهره آشنایی با وسایل استریل کننده و نحوه کاربرد (ضدعفونی-استریل) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 42-45]
 • عسگری، ساعده گوناگون [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 86-93]
 • علوی، سیدعلیرضا انواع پیشگیری در بهداشت روان [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 30-34]

غ

 • غلامی جوادیه، اعظم تعریف نشاط و راهکارهای عملی در ارتقای نشاط اجتماعی [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 54-58]

ف

 • فتحی، فرانک کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 46-50]
 • فخری، شیرین نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 12-15]
 • فرخی، فاطمه الگوسازی کارکنان نظام سلامت در سبک زندگی سالم در قالب مصاحبه [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 28-29]
 • فردی، انسیه راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 30-35]
 • فرید، فریبا عفونت های آمیزشی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 52-57]
 • فرضی پور، فرشید نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 8-10]
 • فرهودی، شهلا آشنایی با مراقبت های پیش از بارداری و گروه های هدف [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 28-33]
 • فروردین، مینا آشنایی با مراقبت های پیش از بارداری و گروه های هدف [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 28-33]
 • فیروزی، عشرت اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 2-7]
 • فیروزی، عشرت از عفونت زخم و راه های مراقبت از آن چه می دانید؟ [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 46-49]
 • فیروزنیا، مهتاب مقوی و مغذی سازی غذا [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 36-40]
 • فیروزنیا، مهتاب پیشگیری از بارداری های پر خطر (زنان واجد شرایط دریافت خدمات رایگان فاصله گذاری ) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 30-33]
 • فیض الهی، فیروزه عوامل مستعد کننده ناباروری و پیشگیری از آن: سن، شیوه زندگی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 48-52]
 • فیض الهی، فیروزه کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 46-50]
 • فلاحی، علی اکبر آثار ادبی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 95-95]
 • فلاح زاده، فریبا غربالگری کم شیری در3 تا 5 روزگی [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 58-64]

ق

ک

 • کاظمی، زینب تأثیر استرس و فشار روانی بر فشارخون بالا [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 62-65]
 • کاظمی، سیده معصومه آشپزی سالم [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 36-41]
 • کاظمی، سیده معصومه آشنایی با مراقبت های پیش از بارداری و گروه های هدف [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 28-33]
 • کاظمیان، دکتر مهرانه فعالیت جسمانی در گروه های هدف [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 34-38]
 • کامرانی پور، معصومه تعریف نشاط و راهکارهای عملی در ارتقای نشاط اجتماعی [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 54-58]
 • کبیری، فاطمه آشنایی با مشکلات و نیازهای عاطفی نوجوانان و جوانی که والدین معتاد دارند [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 69-73]
 • کرباسی، مریم نحوه اجرای ارجاع الکترونیک در سامانه های سطح یک(سیب، سینا، ناب) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 2-7]
 • کردی، علی HIV ایدز با رویکرد جدید [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 48-53]
 • کریمی، فاطمه بیماری آلزایمر را بهتر بشناسیم [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 53-57]
 • کریمی، نایافت آشنایی با پره‌اکلامپسی (مسمومیت حاملگی) [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 16-19]
 • کیفر، الهه از کتاب و کتابخوانی چه میدانید؟ [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 22-27]
 • کلکو، دکتر محمدرضا شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 54-58]
 • کلوانی، معصومه مراقبت دهان و دندان گروه سالمندان [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 16-20]
 • کیوانلو شهرستانکی، مهندس نرجس تبدیل اصولی اسلایدهای PowerPoint به اسناد Wordو برعکس [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 66-69]

گ

م

ن

 • ناظران پور، فهیمه راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 30-35]
 • نبی پور املشی، سیده هاجر خود مراقبتی روانی و روش اجرای آن در روستا یا محله [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 94-98]
 • نبی پور املشی، سیده‌هاجر راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 30-35]
 • نخعی، امید رضا گوناگون( جهت یابی به کمک عناصر و عوامل طبیعی) [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 96-97]
 • نخعی، حسین نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 75-77]
 • نخعی، حسین چگونه سخنران موفقی باشیم [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 2-6]
 • نخعی، عفت آمادگی عملکردی در بلایا با تأکید بر نقش بهورز [دوره 30، شماره 103، 1398، صفحه 50-53]
 • نشاط، رامش آشنایی با اهمیت زایمان طبیعی و عوارض سزارین [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 16-21]
 • نشاط، رامش آموزش پیش از ازدواج (دوران عقد) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 25-29]
 • نظری، فاطمه عوامل مستعد کننده ناباروری و پیشگیری از آن: سن، شیوه زندگی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 48-52]
 • نظری، مجتبی HIV ایدز با رویکرد جدید [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 48-53]
 • نظری، نسرین عوامل مستعد کننده ناباروری و پیشگیری از آن: سن، شیوه زندگی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 48-52]
 • نقیبی نیکو، زهرا نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت [دوره 30، شماره 101، 1398، صفحه 8-10]
 • نوذری، زهرا آشنایی با وسایل استریل کننده و نحوه کاربرد (ضدعفونی-استریل) [دوره 30، شماره 102، 1398، صفحه 42-45]

و

 • ولایی، مریم عوامل مستعد کننده ناباروری و پیشگیری از آن: سن، شیوه زندگی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک [دوره 30، شماره 100، 1398، صفحه 48-52]

ه

ی